Hendriksholm skole

 • ikon
  Ulla Hesselberg den 27-08-2015
  Nyheder fra Skolebestyrelsen
  Ny Formand
  Skolebestyrelsen holdt sit første bestyrelsesmøde tirsdag den 17. august og konstituerede sig selv med ny formand: Kristine Pedersen blev enstemmigt valgt til denne post.
  Budget 2016
  Skolebestyrelsen bliver hvert år bedt om at kommentere på Kommunes budget. Desværre ser det værre ud end forventet, idet der skal spares det der svarer til ca. 2,5 lærer på skolens budget. Det vil få negativ betydning for skolens ellers positive udvikling, og skolebestyrelsen har skrevet et høringssvar til kommunens, hvori vi udtrykker stor beklagelse over, at man ikke prioriterer kommunes børn uddannelse højere.
  Trafikkampagne
  Den ordinære trafikkampgane er aflyst, da vi vil prøve noget andet i år.
  Høstfest
  Bestyrelsen har besluttet at gentage de sidste års succes, og vi står klar med lækre foccacia boller lige som sidste år.
  Principper
  Bestyrelsen arbejder videre på et tema, der kan ende med at blive et af skolens principper: Børn og Sociale Medier. Der er mange meninger om dette emne i bestyrelsen, og generelt mener alle, at skolen kan være med at lære børnene om god digital adfærd. Temaet vil blive bragt op på næste Forældrerepræsentantskabsmøde, som finder sted torsdag den 12. november 2015, klokken 19.00-21.00.
  Profiludvalg
  Der er nedsat et profiludvalg, der skal arbejde med skolens kommunikation både interne og eksternt. Der arbejdes på en ny hjemmeside, og det blev diskuteret, om skolen skal kommunikere på sociale medier som fx Facebook.
   
 • ikon
  Ulla Hesselberg den 21-08-2015
  Informationsbrev august 2015